Hur kan vi hjälpa?

Uppackning och specifikationer

Ställ in LingoGet på iOS

Ställ in LingoGet på Android

Använda LingoGet-appen och enheten

Felsökning - Ljudet är för lågt (Android)

Felsökning - Ljudet är för lågt (iOS)

Kolla in vad annat vi har i butiken