איך אנחנו יכולים לעזור?

פרוק ומפרטים

הגדרת LingoGet ב-iOS

הגדרת LingoGet ב-Android

שימוש ביישום ובמכשיר של LingoGet

פיתרון בעיות - קול נמוך מדי (Android)

פיתרון בעיות - קול נמוך מדי (iOS)

בדקו מה עוד יש לנו בחנות